aplikacja - sprawdź

795 300 391

Regulamin

dotyczący zamówień

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1
Właścicielem cateringu dietetycznego Fit King Catering jest firma „Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Boenigka 9. NIP: 7393460540

Pkt. 2
Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3, 5 lub 6 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 900, 1200, 1600, 2000, 2500 i 3000 w rodzajach diet: standard, gluten less ( dieta eliminująca zboża zawierające gluten, używane są składniki które mogą zawierać śladowe ilości glutenu, nie jest odpowiednia dla osób chorych na celiakię), lactose free ( eliminująca produkty zawierające laktozę), gluten less & lactose free  (dieta eliminująca zboża zawierające gluten, używane są składniki które mogą zawierać śladowe ilości glutenu, nie jest odpowiednia dla osób chorych na celiakię, eliminująca produkty zawierające laktozę). Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz opakowania ECO biodegradowalne z pulpy trzciny cukrowej oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.

Pkt. 3
Posiłki pakowane w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania są przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po usunięciu uprzednio folii.

Pkt. 4
Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 4 – 6 °C. Posiłki należy spożyć w ciągu 48h od daty dostawy.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU Fit King Catering

Pkt. 1
Zamówienie diety Fit King Catering następuje online zgodnie z harmonogramem dostępnym w formularzu w zakładce ” zamów”.

Pkt. 2
Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.

Pkt. 3
Biuro Fit King Catering przyjmuje zamówienia przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.fitking.pl w zakładce zamówienia.

Pkt. 4
Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe.

Pkt. 5
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym konsultanta Fit King Catering przed złożeniem zamówienia na adres email: kontakt@fitking.pl

W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją na email: kontakt@fitking.pl

Pkt. 6
Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w firmie Fit Gastro Serwis nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) nietolerancji laktozy
d) alergii.

Pkt. 7
Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

Pkt. 8
W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 9
Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy 74 1560 0013 0000 1150 0007 2495 prowadzony w Getin Bank lub gotówką bezpośrednio u dostawcy.

Pkt. 10
Płatność za catering Fit King Catering musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. Wpływ na konto firmy lub uiszczenie opłaty bezpośrednio u dostawcy jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.

Pkt. 11
W przypadku braku płatności Fit King Catering może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12
Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie fitking.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem Fit King Catering do zamawiającego zostaje wysłane Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybór diety, okres umowy, adres dostawy, godziny dostawy oraz informacje o płatności. Potwierdzenie Zamówienia przez zamawiającego jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 9 niniejszego paragrafu. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia i jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Pkt. 13
Złożenie zamówienia na 5,10 lub 20 dni dotyczy otrzymywania cateringu w dni powszednie, natomiast dokonanie zamówienia na 30 dni dotyczy otrzymywania cateringu w weekendy.

Pkt. 14
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 15
Zamówienia diety Fit King Catering może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Pkt. 16
W przypadku odsprzedaży posiłków Fit King Catering lub ich przekazaniu osobom trzecim firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 17
W przypadku dostaw poza miasto Olsztyn firma zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za transport po uprzednim skonsultowaniu tego z klientm.

Pkt. 18

Przed dokonaniem zamówienia klient ma prawo zobaczyć dostępne menu pod adresem: www.fitking.pl/menu, usługodawca zatrzega natomiast sobie prawo do zmiany menu oraz składników dań na 24h przed planowaną dostawą, podyktowaną czynnikami na które nie ma wpływu- jak braki w dostawach i inne czynniki logistyczne.

§3 DOSTAWA

Pkt. 1
Dostawa zestawów diety Fit King Catering odbywa się codziennie w godzinach od 1:00 do 10:00, w ustalonym przedziale godzinowym, widniejącym w Formularzu Zamówienia i podsumowującym jego złożenie.

Pkt. 2
Dostawy zestawów weekendowych odbywają się w soboty w godzinnach porannych do godziny 8:00.

Pkt. 3
Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

Pkt. 4

W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, Fit King Catering zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego Fit King Catering zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

Pkt. 5
Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo na adres: kontakt@fitking.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu.

Pkt. 6
Po dostarczeniu zamówienia pod wskazane miejsce kurier dokonuje zdjęcia umiejscowienia paczki tak, aby widoczne były charakterystyczne elementy danego adresu m.in. nr mieszkania, domu, zdjęcie całych drzwi itp. Zdjęcie to stanowi dowód dostarczenia paczki do klienta  pod podany w zamówieniu adres.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1
Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu i kaloryczności programu. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub na adres: kontakt@fitking.pl do godz. 15:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Pkt. 3
Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§5 REKLAMACJE DOT. ZAMÓWIENIA i SERWISU INTERNETOWEGO

Pkt. 1
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego oraz Świadczonych Usług, Klient może zgłaszać drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitking.pl

Pkt. 2
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najszybszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ustępie 1.

Pkt. 3
Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji dokładnych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, daty i rodzaju wystąpionej nieprawidłowości, nr zamówienia, danych kontaktowych, co może wpłynąć na przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji. Podane informacje to jedynie zalecenia, które nie mają wpływu na skuteczność rozpatrzenia reklamacji.

Pkt. 4
Usługodawca zastrzega tolerancję błędu w wysokości kalorii w danym posiłku do poziomu 10% względem wartości podanej na etykiecie.

 

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk w Olsztynie przy ul. Boenigka 9. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać wysyłając email na adres: kontakt@fitking.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

LISTA ALERGENÓW:

1. Zboża zawierające gluten.
2. Skorupiaki i produkty pochodne.
3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty pochodne.
8. Orzechy.
9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
12. Dwutlenek siarki i siarczyny.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Zgłoś problem

Zły adres email

Zaznacz dział

Wprowadź treść

Zaakceptuj regulamin