Google+
Facebook
Instagram
795300391 (8:00-16:00)

Regulamin

 

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1

Właścicielem cateringu dietetycznego Fit King Catering jest firma „Fit King Catering Kamil Chwesiuk" z siedzibą w Olsztynie przy ul. Boenigka 9. NIP: 7393460540

Pkt. 2

Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3 lub 5 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 900, 1200, 1600, 2200, 3000. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania, a także steropianowe i plastikowe z pokrywką plastikową oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.

Pkt. 3

Posiłki pakowane w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania są przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po usunięciu uprzednio folii.

Pkt. 4

Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 4 - 6 °C. Posiłki należy spożyć w ciągu 48h od daty dostawy.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU Fit King Catering

Pkt. 1

Zamówienie diety Fit King Catering następuje online zgodnie z harmonogramem dostępnym w formularzu w zakładce " zamów".

Pkt. 2

Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.

Pkt. 3

Biuro Fit King Catering przyjmuje zamówienia przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.fitking.pl w zakładce zamówienia.

Pkt. 4

Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe.

Pkt. 5

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym konsultanta Fit King Catering przed złożeniem zamówienia na adres email: kontakt@fitking.pl

W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją na email: kontakt@fitking.pl

Pkt. 6

Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w firmie Fit King Catering nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych. 
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;

b) cukrzycy;

c) nietolerancji laktozy

d) alergii.

Pkt. 7

Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

Pkt. 8

W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 9

Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy 74 1560 0013 0000 1150 0007 2495 prowadzony w Getin Bank lub gotówką bezpośrednio u dostawcy.

Pkt. 10

Płatność za catering Fit King Catering musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. Wpływ na konto firmy lub uiszczenie opłaty bezpośrednio u dostawcy jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.

Pkt. 11

W przypadku braku płatności Fit King Catering może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12

Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie fitking.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem Fit King Catering do zamawiającego zostaje wysłane Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybór diety, okres umowy, adres dostawy, godziny dostawy oraz informacje o płatności. Potwierdzenie Zamówienia przez zamawiającego jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 9 niniejszego paragrafu. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia i jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 

Pkt. 13

Złożenie zamówienia na 5,10 lub 20 dni dotyczy otrzymywania cateringu w dni powszednie, natomiast dokonanie zamówienia na 30 dni dotyczy otrzymywania cateringu w weekendy.

Pkt. 14

Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 15

Zamówienia diety Fit King Catering może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Pkt. 16

W przypadku odsprzedaży posiłków Fit King Catering lub ich przekazaniu osobom trzecim firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 17

W przypadku dostaw poza miasto Olsztyn firma zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat za transport po uprzednim skonsultowaniu tego z klientm.

§3 DOSTAWA

Pkt. 1

Dostawa zestawów diety Fit King Catering odbywa się codziennie w godzinach od 1:00 do 12:00, w ustalonym  przedziale godzinowym, widniejącym w Formularzu Zamówienia i podsumowującym jego złożenie.
 

Pkt. 2

Dostawy zestawów weekendowych odbywają się w soboty w godzinnach porannych do godziny 8:00.

Pkt. 3

Zestawy cateringowe są dostarczane pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu dokonanym na stronie internetowej www.fitking.pl lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@fitking.pl bądź szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

Pkt. 4

W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, Fit King Catering zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego Fit King Catering zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

Pkt. 5

Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo na adres: kontakt@fitking.pl  z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1

Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu i kaloryczności programu. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2

Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub na adres: kontakt@fitking.pl  do godz. 15:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Pkt. 3

Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 
 

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Fit King Catering Kamil Chwesiuk w Olsztynie przy ul. Boenigka 9. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać wysyłając email na adres: kontakt@fitking.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 

LISTA ALERGENÓW:
 

1. Zboża zawierające gluten.
2. Skorupiaki i produkty pochodne.
3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty pochodne.
8. Orzechy.
9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
12. Dwutlenek siarki i siarczyny.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne.